Účetní závěrka za rok 2021

Účetní závěrka za rok 2021 (pdf), předkládaná valné hromadě ke schválení.