Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Předseda správní rady společnosti navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021:

Převod veškerého zisku na úhradu ztráty minulých let