Účetní závěrka za rok 2018

Účetní závěrka za rok 2018 (pdf), předkládaná valné hromadě ke schválení.