Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Statutární ředitel společnosti navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018:

Převod veškerého zisku na úhradu ztráty minulých let