Účetní závěrka za rok 2022

Účetní závěrka za rok 2022 (pdf), předkládaná valné hromadě ke schválení.