Účetní závěrka za rok 2020

Účetní závěrka za rok 2020 (pdf), předkládaná valné hromadě ke schválení.