Účetní závěrka za rok 2019

Účetní závěrka za rok 2019 (pdf), předkládaná valné hromadě ke schválení.