Účetní závěrka za rok 2017

Účetní závěrka za rok 2017 (pdf), předkládaná valné hromadě ke schválení.